ویزای توریستی انگلیس

ويزاي توريستي انگليس

ويزاي توريستي انگليس يكي از انواع ويزاهايي است كه افراد متقاضي ورود به انگلستان مشتاق اخذ آن مي باشند.ويزاي توريستي انگليس نيز به مانند ديگر كشورها داراي شرايط خاصي است كه دراين مقاله به اختصار شرح داده شده است.به واسطه اخذ ويزاي توريستي انگليس افراد مي توانند از شرايط اخذ تابعيت و اقامت در انگليس و همچنين مهاجرت كاري و سرمايه گذاري در انگليس اطلاع پيدا كنند.قوانين انگليس در باب مهاجرت به انگليس و اخذ ويزاي توريستي انگليس به مانند ديگر كشورها داراي ضوابط خاصي است.به واسطه مهاجرت تحصيلي به انگليس افراد مي توانند از شرايط اخذ بورسيه تحصيلي و تحصيل رايگان در انگليس برخوردار شوند.افرادي كه از طريق ويزاي توريستي انگليس وارد اين كشور شده اند مي توانند از شرايط تحصيل در انگليس و هزينه هاي تحصيل در انگليس آگاهي يابند.در باب اخذ ويزاي توريستي انگليس و انواع ويزاي كوتاه مدت اقامتي در انگليس كه جز زير مجموعه هاي ويزاي توريستي مي باشند پيشنهاد مي شود جهت تكميل اطلاعات خود با مشاورين و وكيل مهاجرت به انگليس در اين خصوص يه طور كامل مشاوره نماييد.

انگلستان جز كشورهايي است كه افراد مشتاق ديدار از اين كشور مي توانند اقدام به اخذ ويزاي توريستي انگليس نمايند.بسياري از افرادي كه از طرق مختلف وارد كشور انگلستان شده اند و خانواده هاي آنها قصد ديدار آنها را دارند مي توانند با تايپهاي مختلف ويزاي كوتاه مدت توريستي انگلستان وارد اين كشور شوند.در اين مقاله به اختصار انواع ويزاهايي شرح داده خواهد شد كه زير مجموعه ويزاي توريستي بحساب مي آيند و شامل:

۱- ويزاي ملاقات ازدواج و نامزدي

بررسي اجمالي:

افراد متقاضي ازدواج مي توانند در صورت پذيرش از سوي سفارت انگلستان جهت ديدار همسر آينده خود وارد انگلستان شوند در صورتي كه:

 • فرد متقاضي بايد ثابت كند به قصد ازدواج و پيوستن به شريك قانوني وارد انگلستان مي شود
 • تاكيد بر ازدواج با همسر و شريك قانوني در انگلستان
 • بعد از اخذ ويزاي موقت اقدام به ماندن پس از ديدار و ازدواج با همسر و شريك آينده خود نكند

فرد متقاضي نيازي به اخذ ويزاي ديدار شريك خود و تبديل آن به ازدواج ندارد وي مي تواند با ويزاي عادي توريستي اقدام به ورود به خاك انگلستان نمايد.و همچنين افراد متقاضي نمي توانند درخواست تابعيت و شهروندي انگليس را تا زماني كه تابعيت پيشين خود را دارند بدهند. در صورتي كه فرد متقاضي براي اولين بار است كه براي اين نوع ويزا درخواست داده از زمان تشكيل پرونده و اعطاي ويزا به فرد ۳ماه به طول خواهد انجاميد.و همچنين مدت زمان حضور فرد متقاضي پس از اخذ ويزاي بازديد ۶ماه مي باشد.

بايدها و نبايدهاي اين نوع ويزا:

افراد فقط مي تواند براي آشنايي و ازدواج با همسر آينده و شريك زندگي خود وارد انگليس شوند و مدت زماني كه فرصت دارند كه در اين كشور باشند ۶ماه مي باشد و محدويدتي براي حضور افراد در مناطق مختلف انگلستان وجود ندارد. افراد متقاضي نمي توانند از خدمات دولتي و هزينه هاي دولت استفاده كنند.و همچنين نمي توانند خانواده و همراهان خود را به واسطه اين نوع ويزا وارد انگليس نمايند و براي هركدام از افراد خانواده بايد به صورت جداگانه اقدام شود.افراد نمي توانند در طول مدتي كه در انگليس با اين نوع ويزا حضور دارند اقدام به تمديد و تغيير تايپ ويزا در خاك انگلستان نمايند. اجازه كار و تحصيل بيش از ۳۰روز طي مدتي كه اين نوع ويزا را دريافت كرده اند ندارند.

۲- ويزاي توريستي والدين كودك Tier 4

كودكاني كه بواسطه ادامه تحصيل در مدارس انگلستان پذيرفته شده اند بر اساس قوانين انگليس اجازه همراه ندارند بر اين اساس والدين اين كودكان مي توانند از طريق ويزاي توريستي Tier 4 وارد خاك انگلستان شوند.شرايط اخذ اين نوع ويزا براي افرادي است كه خارج از اروپا هستند بدين صورت است كه والدين بايد ۳ماه پيش از ورود به انگلستان جهت تشكيل پرونده اقدام نموده باشند و هزينه هاي ويزاي خود را كه مبلغ ۴۰۵پوند مي باشد پرداخت كرده باشند.

مدت زمان اجازه اقامت والدين از طريق ويزاي tier4 در ابتدا ۶ الي ۱۲ ماه مي باشد.و در صورتي كه كودك زير سن ۱۲سال باشد اگر والدين بخواهند در كنار فرزندشان باشند مي توانند در خواست تمديد ويزاي خود را نمايند كه در اين صورت ويزاي آنها به مدت ۱۲ماه تمديد خواهد شد.رماني كه ويزاي والدين منقضي شد بايد برگردند و مجدد درخواست دهند افراد اين مهم را در نظر داشته باشند كه امكان تغيير ويزا زماني كه در انگلستان حضور دارند وجود نخواهد داشت.

شرايط ويزاي TIER4 براي والدين

 • مدت زمان ويزاي اعطايي به والدين ۶ الي ۱۲ ماه مي باشد و امكان درخواست جهت تمديد آن به مدت ۱۲ ديگر وجود دارد
 • امكان تغيير نوع ويزا براي افراد در حين حضور در انگلستان وجود ندارد
 • در حين حضور افراد بواسطه اين نوع ويزا امكان استفاده از خدمات رفاهي رايگان دولتي وجود ندارد
 • اجازه كار و تحصيل بواسطه اخذ اين ويزا براي افراد وجود ندارد
 • اجازه همراه و وابستگان براي افراد وجود ندارد

۳- ويزاي تحصيل كوتاه مدت(دوره هاي آموزشي و كاري موقت)

افراد متقاضي تحصيل در دوره هاي كوتاه مدت كالج ها مي توانند جهت اخذ ويزاي كوتاه مدت تحصيلي اقدام نمايند.اين نوع تايپ ويزا به واسطه تايم كوتاهي كه ارائه شده جز ويزاهاي توريستي به حساب مي آيد و همچنين جهت يادگيري دوره هاي زبان يا ديگر دوره هاي تحصيلي براي ساكنين غير اروپايي اين نوع ويزا اعطا مي شود.

نكاتي در باب ويزاي كوتاه مدت تحصيلي

 • اجازه همراه ندارد و همراهان بايد از طريق ويزاي توريستي عادي اقدام نمايند
 • اين نوع ويزا جهت يادگيري زبان و يا كارورزي در رشته هاي مختلف تحصيلي اعطا مي شود
 • دوره هاي تحقيقاتي و پژوهشي و همچنين معادل سازي و بورد تخصصي
 • اجازه كار و تجارت در اين نوع ويزا وجود ندارد
 • امكان تمديد ويزا بعد پايان دوره وجود ندارد
 • اجازه همراه و همچنين اجازه استفاده از بورسيه هاي دولتي وجود ندارد

مدت زماني كه افراد مي توانند به واسطه ان نوع ويزا در انلگستان حضور داشته باشند ۶ ماه مي باشد و ممكن است ويزاي ۱۱ ماهه نيز به افراد بالاي ۱۸سن اعطا شود. حداقل سن افراد جهت اخذ ويزاي دوره هاي كوتاه مدت تحصيلي ۱۸سال مي ياشد.

هزينه ويزاي ۶ماهه ۸۹پوند

هزينه ويزاي ۱۱ماهه ۱۷۰پوند

۴- ويزاي توريستي Standard Visitor visa

اخذ ویزای توریستی انگلستان به مانند بسياري از كشورها داراي شرايط و ضوابطي است كه افراد متقاضي در صورت واجد شرايط بودن ميتوانند اين نوع ويزا را دريافت نمايند.افرادي كه به همراه خانواده خود جهت اخذ ویزای توریستی انگلستان اقدام می نمایند بايد اين مهم را در نظر داشته باشند كه اقدام همزمان اين افراد به جهت اينكه همراه خانواده اقدام مي شود از ديد افسر ويزا كيس مهاجرتي به حساب مي آيد و امكان رد ويزاي آنها بسيار بالا مي باشد.

افراد متقاضي ديدار اقوام و بستگان درجه يك در صورت حضور آنها در انگلستان و يا اينكه افرادي كه قصد دارند جهت گذراندن اوقات فراغت و ديدار از انگليس به واسطه تفريح مي توانند درخواست ويزاي توريستي انگليس را نمايند.بدين لحاظ شرايطي كه در پيش روي افراد متقاضي وجود دارد در ذيل به اختصار شرح داده خواهد شد:

 • گذارندن اوقات فراغت،تعطيلات و يا ملاقات اقوام
 • انجام تجارت و كسب و كار و معاملات تجاري و همچنين شركت در مسابقات ورزشي
 • افراد متقاضي درمان و ديگر امور شخصي مي توانند از طريق ويزاي توريستي اقدام نمايند

ويزاي توريستي مي تواند جايگزين ويزاي كوتاه مدت ذيل شود:

 • ويزاي ديدار خانوداه
 • ويزاي والدين كودك TIER4
 • ويزاي تجارت،تحصيلات آكادميك،پزشكان و دندان پزشكان
 • ويزاي موقت ورزشي،كارآفريني و ويزاي درمان

افرادي كه تمايل دارند در انگلستان اقدام به تجارت و راه اندازي كسب و كار كنند و يا اينكه براي گذراندن دوره هاي خاص تحصيلي ميتوانند در ابتدا اقدام به اخذ ويزاي توريستي جهت بررسي شرايط پيش روي خود نمايند.

ويزاي توريستي در صورت داشتن شرايط ذيل اعطا مي شود:

 • جهت انجام و شركت در كنفرانسها و همايشهاي تجاري و علمي
 • جهت دوره ها و اردوهاي ورزشي
 • جهت اجراي هنري بازيگران،موسيقي دانان و خواننده ها
 • جهت انجام دوره هاي كوتاه مدت و ارائه تز علمي تحقيقاتي و بورد تخصصي دانشجويان و فارع التحصيلان
 • جهت انجام دوره هاي معادل سازي و شركت در آزمون هاي پزشكي همچون PLAB و OSCE

اكثر كشورها براي افراد متقاضي اخذ ويزاي توريستي دو نوع ويزا در نظر گرفته اند كه شامل: ويزاي تك ورود SINGLE ENTRY ویزاي چند بار ورود MULTIPLE كشور انگلستان نيز براي افرادي كه چندين بار وارد خاك اين كشور شده اند اقدام به اعطاي ويزاي مولتي نموده است.

مدارک مورد نیاز جهت اخذ ویزا توریستی انگليس

 1. مدارک هويتي مانند كارت شناسايي و گذرنامه
 2. ترجمه تمامي مدارك شناسايي
 3. گردش حساب مالي بانك
 4. سند ملك و املاك
 5. نامه اشتغال به كار و اشتغال به تحصيل

در واقع فرد متقاضي با ارائه اين مدارك اثبات ميكند كه در كشور مبدا خود علايق محكمي دارد كه به خاطر آنها باز خواهد گشت و قصد مهاجرت به انگلستان را ندارد.

با توجه به موارد ذكر شده در مقاله فوق در باب ويزاي توريستي انگليس و شرايط پيش روي افراد متقاضي و همچنين ذكر انواع ويزاي كوتاه مدت در صورتي كه شما بزرگواران خواستار اقدام از طريق ويزاي توريستي انگليس را داريد پيشنهاد مي شود با مشاورين و وكيل مهاجرت به انگليس به صورت رايگان جهت تكميل اطلاعات خود مشاوره نماييد.

نگارنده: شهاب مرادي

2 پاسخ
  • Avatar
   مشاور حقوقی می گوید:

   با سلام
   لطفا شرایط کامل خود را ذکر نمایید یا با دفاتر منتخب مهاجرتی تماس حاصل نمایید . با تشکر

   پاسخ

بازتاب‌ها و دنبالک‌ها

  دیدگاهتان را بنویسید

  می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
  خیالتان راحت باشد :)

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *