بررسی تابعیت درکشور آلمان

بررسی تابعیت درکشور آلمانبررسی تابعیت درکشور آلمان

بررسی تابعیت در کشور آلمان و شرایط ۲۰۱۸ اخذ تابعیت آلمان ، بررسی تابعیت در کشور آلمان برای اشخاص مختلف ، بررسی تابعیت در کشور آلمان از جهت شرایط مورد نیاز اخذ تابعیت ، بررسی تابعیت در کشور آلمان  از جهت مدت زمان لازمه جهت اخذ تابعیت آلمان ، مهاجرت به آلمان و بررسی تابعیت در کشور آلمان یکی از مهمترین موضوعات روز مهجرت میباشد ،  اولين مسئله اي كه براي دولتي مطرح مي شود اين است كه افرادي را كه متعلق به خود مي داند ،ازافراد سايركشورها جدا سازد .بنابراين بارزترين مظهر تقسيم جغرافيايي اشخاص ،موضوع تابعيت است .تابعيت عبارت است ازرابطه سياسي ومعنري كه شخص به دولت معيني مرتبط ميسازد.منظورازرابطه سياسي ،رابطه بين فرد و دولت و منظور از رابطه معنوي ،رابطه بين شخص وكشورش است. بطورمثال یک فرد ايراني هركجا باشد يك ايراني است وخود را ايراني ميداند.

كسي كه داراي تابعيت كشوري معيني است اورا تبعه مي گويند.تبعه ،فردي است كه تابعيت دولت معيني را داشته باشد .تنها عامل ومشخص واعطا كننده تابعيت دولت است.دولت است كه تشخيص مي دهد چه شخصي مي تواند تبعه اوباشد وهيچ دولتي هم مكلف نيست كه شخصي را به تابعيت خود بپذيرد بلكه دولت با درنظر گرفتن اوضاع جغرافيايي،اقتصادي وسياسي كشورافرادي را تابع خود مي شناسد.

هرشخصي بايستي تابعيتي داشته باشد وگاهي ممكن است شخص بدون تابعيت شود وازجمله عواملي كه شخص بدون تابعيت مي شود ۱- دراثرمهاجرت ۲- دراثرمجازات ۳- دراثر قانون خاص ۴- دراثرتخيير.درواقع اين عوامل باعث مي شود تا شخص بدون تابعيت گردد .

اخذ تابعيت درهمه كشورها به يك شكل نمي باشد واينكه دولتها افراد را تبعه خود بشناسند قوانين خاصي را وضع مي كنند و براي اينكه شخص تبعه آن كشور گردد بايستي به تمام قوانين آن كشوراحترام بگذارد ودراين صورت است كه دولت شخص را تبعه خود مي شناسد وبراي او حق شهروندي قائل است.شرط اول براي اخذ تابعيت آلمان اقامت درآن كشور مي باشد زيرا اولا شخص بايستي مجوز ورود به كشورداشته باشد تا بوسيله آن بتواند درآن كشور سكونت داشته باشد سپس با داشتن حق كار وپرداخت ماليات مي تواند تقاضاي تابعيت نمايد.بنابراين راههاي اخذ اقامت دركشور آلمان طبق قانون آلمان كه درتاريخ ۵/۲۰۱۰ لازم الاجرا شد وتنظيم گرديد بدين شرح ميباشد:براساس اين قانون خارجياني كه تابعيت يكي ازكشورهاي جامعه اروپايي .برخي ازكشورهاي ديگر را نداشته وخواهان مسافرت ،اقامت وكاردرآلمان باشند بايد علاوه براخذ ويزا ،اجازه اقامت وكار را داشته باشند. قانون اقامت آلمان،اقامت را به دو دسته،اقامت دائم (ماده ۹) واقامت موقت (ماده ۷) تقسيم كرده است.انواع اقامت دائم شامل:اقامت ازطريق سرمايه گذاري ،اقامت ازطريق كار ومهاجرت،اقامت ازطريق ازدواج .اقامت ازطريق پناهندگي كه به آن اقامت تحمل به استناد ماده ۶۰ قانون اقامت گفته مي شود ميباشد واقامت موقت هم ،همان ويزاي توريستي هست که به آن اقامت موقت مي گويند..

بنابراين شرط لازمه اخذ تابعيت آلمان ،درابتدا اخذ اقامت درآن كشورميباشد وپس ازاينكه شخص بوسيله يكي ازروشهاي اقامتي آن هم اقامت دائم ،اقامت كشورآلمان را اخذ نمود مي تواند پس از۳تا ۵سال تقاضاي تابعيت آلمان را بدهد.با اخذ تابعيت كشورآلمان ،شخص شهروند آن كشوربوده وازحقوق شهروندي برخوردار مي شود وبا اوبه مانند يك فرد آلماني رفتارميشود،ازجمله حق راي درهرايالت ودركل كشور وهمچنين مجلس آلمان ،حق استخدام ودسترسي به خدمات  عمومي وغيره میباشد.

هرفرد به محض تولد بايستي تبعه دولت معيني باشد .همين كه طفلي بدنيا آمد ،ناگزير تابعيت دولتي به اوتحميل مي شود اين يك قانون اجتماعي است وامروز تقريبا همه دولتها آنرا پذيرفته اند .تحميل تابعيت به دوطريق امكانپذير است يكي ازطريق خون وديگري ازطريق خاك .سیستم خون که آنراتابعیت نسبی می گویند عبارت ازسیستمی است که درآن تابعیت ازطریق نسب به طفل تحمیل می شود، یعنی طفل به محض تولد تابعیت پدر ومادرش راپیدا می کند.سیستم خون درمقابل سیستم خاک قرارمیگیرد که دیگر شیوه برای اعطای تابعیت است.براساس اصل خاک ،هرفردی درقلمرو یاسرزمین یک کشورمتولد می شود تابعیت یا شهروندی آن کشور را دریافت می کند برخی ازکشورها سیستم خاک راپذیرفته اند مثل کشورهای توسعه یافته مانند آرژانتین وبرزیل.برخی کشورها نیز سیستم خون را پذیرفتند مانند یونان ،ایتالیا وبرخی دیگر ازکشورها هم هردوسیستم را پذیرفتند مانند کشورآلمان ،امریکا وکانادا.

اما اینکه چرا برخی ازکشورها سیستم خاک وخون هردورا پذیرفته اند برای این است که ازیک طرف موارد آپاتریدی یا بی تابعیتی زیاد نشود وازطرف دیگر تمامیت ملی درمقابل اختلاط نژاد حفظ گردد.اما کشور آلمان یک تابعیت دیگر را نیز تصویب کرد که آن تابعیت مضاعف می باشد که براساس آن اتباع جوان آلمانی که اصالت خارجی دارند می توانند ازاین قانون  بهرمند شوند.تا پیش ازتصویب این ،فرزندان متولد کشورهای غیرعضو اتحادیه اروپا بسیاری ازاتباع آلمانی که البته به آلمان مهاجرت کرده بودند می بایست درسن ۲۳ سالگی به اجبارتابعیت یکی ازوالدین خود اعم ازآلمانی وغیرآلمانی را بپذیرند.طبق قانون جدید آن دسته ازکسانی که بتوانند در۲۱ سالگی ثابت کنند حداقل ۸سال ازعمرخود را درآلمان گذرانده اند ویا حداقل ۶سال نیز دراین کشورتحصیل کرده اند براحتی می توانند ازتابعیت مضاعف برخوردار شوند.

تابعیت یک اصل مهم در قوانین کشورها بوده زیرا بشر باید دراجتماع زندگی کند وچگونه می توان تصور کرد که شخص دراجتماع زندگی کند ولی به هیچ کدام ازاجتماعات وابستگی نداشته باشد .پس چنانچه معلوم نباشد که شخص به کدام یک ازاجتماعات بستگی دارد وتبعه چه کشوری است برای او وضع غیرعادی پیش می آید یعنی وضع حقوق وتکالیف آن درجامعه روشن نمی باشد ودربسیاری ازموارد مانند ازدواج ،تنظیم سند وغیره قوانینی که بایستی براعمال اوحکومت کند معلوم نخواهد بود .بنابراین وجود تمام این عوامل می طلبد که شخص دارای تابعیت یک کشور باشد تا قوانین آن کشور براو نظارت داشته باشد.

مقاله ای که مطالعه فرمودید در باب بررسی تابعیت در کشور آلمان و مهاجرت به آلمان بود ، به شما پبشنهاد مینماییم که قبل از انجام هر گونه اقدامی جهت مهاجرت به آلمان و یا کشورهای دیگر با وکلای متخصص در امر مهاجرت مشاوره نمایید.

4 پاسخ
 1. Avatar
  علیرضا قاسمی می گوید:

  در حال حاضر بهترین و مطمئن ترین راه برای اقامت دایم المان چیست و چقدر هزینه دارد؟

  پاسخ
  • Avatar
   گلناز باقری می گوید:

   سلام و عرض ادب
   بهترين و كم هزينه ترين راه براي ورود به كشور آلمان مهاجرت از طريق تحصيلي و بعد از اتمام تحصيل به شما فرصت پيدا كردن شغل داده شده در صورت پيدا كردن شغل و پرداخت ماليات بعد از گذشت ٥ سال با رعايت قواعد شهروندي به اقامت دايم خواهيد رسيد.براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره هاي ٢٢٨٢٩٥٣٨ و ٢٢٨٢٩٥٤٨ تماس گرفته.
   با تشكر و تجديد احترام

   پاسخ
  • Avatar
   امین نخشبی می گوید:

   سلام و عرض ادب
   دوست عزیز بستگی به شرایط شما دارد.
   می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر با دفتر نیاوران ما تماس حاصل فرمایید.
   ۲۲۸۲۹۵۳۸-۴۸

   پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *